Swinging Swinging trendy

Návod k použití pro SWINGING TRENDY

Před použitím výrobku pečlivě prostudujte celý návod k použití a všeobecné bezpečnostní pokyny!

Návod k použití a všeobecné bezpečnostní pokyny pro SWINGING TRENDY

Použité materiály a údržba:

Zahradní sezení je vyrobeno z materiálů, které jsou určeny pro použití v exteriéru. (zimní údržba viz níže). Stříška je zhotovena ze syntetického impregnovaného materiálu s UV stabilizátory. Stříšku není vhodné prát, stačí ji pouze otřít. Kovová konstrukce je vyrobena z nerezu v matovém provedení a není třeba ji udržovat. Nerezové části můžete čistit vlhkým hadříkem. K leštění doporučujeme použít prostředky určené k ošetřování ušlechtilé oceli. Mechanismus pohybu je z nerezavějícího materiálu a není třeba jej udržovat. V případě, že při houpání slyšíte z míst mechanismu pohybu nějaký zvuk a pohyb sezení není tak hladký jako dříve, očistěte části sezení, na kterých je mechanismus umístěn. Při čištění musí být zahradní sezení zajištěno proti pohybu.

Příprava výrobku na zimu:

Než se teploty přiblíží k bodu mrazu připravte za suchého dne zahradní sezení na zimu. Sejměte látkovou stříšku, usušte ji a uložte na suché místo. Můžete-li uložit zahradní sezení na zimu do suchých vnitřních prostor, učiňte tak, prodloužíte životnost výrobku. V případě potřeby je možné zahradní sezení rozmontovat. Demontáž provádějte v následujícím pořadí. Nejprve sundejte látkovou stříšku, poté uvolněte matky, které drží konstrukci stříšky, a sejměte ji. Dále odšroubujte stolek a sedáky. Odšroubujte šroubky, které drží plastové boční kryty. Sejměte horní část kovové konstrukce ze spodní konstrukce. Horní konstrukci je třeba mírně naklonit a vysunout do strany. Po uvolnění matky vyjměte šroub spojující pravou a levou část horní části kovové konstrukce a rozdělte její části od sebe. Jednotlivé díly zahradního sezení uložte na zimu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Zahradní sezení s možností houpání je vyrobeno pro lehké relaxující houpání – doporučený výkyv na každou stranu je zhruba 30 cm. Výrobek je vybaven zarážkou, která limituje pohyb, výkyv až do nárazu na zarážku nedoporučujeme. Při nárazu mohou spadnout věci umístěné na stole. Neumisťujte ruce, nohy ani jiné části těla k mechanismu pohybu. Výrobek není hračka ani není vybavením pro dětská hřiště. Děti nesmí používat výrobek bez dozoru dospělé osoby, jejich bezpečnost je na její odpovědnost.

Sezení musí zůstat zamčená po celou dobu, kdy není používáno. Při vystupování a nastupování musí být sezení zajištěna západkou. Před započetím houpání se přesvědčete, že není něco/někdo v blízkosti sezení, pod sedačkami, zvláště pod nebo v blízkosti mechanismu pohybu nebo u jakékoliv pohybující se části sezení. Nosnost každé lavice sezení je 300 kg. Zátěž rozložte rovnoměrně, nepřetěžujte pouze jednu stranu.

Při houpání sezení, zejména až do nárazu může dojít k převrhnutí předmětů umístěných na stole, vylití nápoje, apod., dávejte pozor zvláště při houpání s horkými potravinami a nápoji, ostrými předměty.

Nepoužívejte výrobek, je-li poškozený, rozbitý, nekompletní – kontaktujte nás na tel. uvedeném v záhlaví. Jakékoliv použití výrobku, které není v souladu s návodem k použití je zcela zakázáno, může způsobit vážné zranění nebo nenávratné škody a je na vaší odpovědnost.

Zahradní sezení je určeno k použití na vodorovné ploše.

Záruční doba je dva roky ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené nedodržením pokynů, nedoporučeným použitím výrobku, či úmyslným mechanickým poškozením.